είναι τα αναθέματα κατάρες;

Μεταφέρω απόσπασμα απάντησης σε συνομιλητή στο φιλόξενο ιστολόγιο του Διαγόρα

Νομίζω ότι έχει γενικότερο ενδιαφέρον

«Αν η Εκκλησία καταράται τους «εχθρούς» της,όπως νομίζετε, τότε έχει χάσει τον σκοπό της.
Παραθέτετε το κείμενο του αποστόλου Παύλου “Αλλά, και αν εμείς ή άγγελος από τον ουρανό κηρύττει σε σας ένα άλλο ευαγγέλιο, παρά εκείνο που σας κηρύξαμε, ας είναι ανάθεμα. Όπως είχαμε πει πρωτύτερα, λέω και τώρα ξανά: Αν κάποιος κηρύττει σε σας ένα άλλο ευαγγέλιο, παρά εκείνο που παραλάβατε, ας είναι ανάθεμα.” (Προς Γαλάτας Α:8-9)

Ο ίδιος αυτός απόστολος γράφει στους Ρωμαίους:
«ευλογείτε τους διώκοντας υμάς, ευλογείτε και μη καταράσθε.
μηδενί κακόν αντί κακού αποδιδόντες
. προνοούμενοι καλά ανώπιον πάντων ανθρώπων·μή εαυτούς εκδικούντες, αγαπητοί, αλλά δότε τόπον τη οργή· γέγραπται γάρ· εμοί εκδίκησις, εγώ ανταποδώσω, λέγει Κύριος.
εάν ουν πεινά ο εχθρός σου, ψώμιζε αυτόν, εάν διψά, πότιζε αυτόν· τούτο γαρ ποιών άνθρακας πυρός σωρεύσεις επί την κεφαλήν αυτού.
μη νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν τω αγαθώ το κακόν.
(Ρωμ. 12,21)

και «Ηυχόμην ανάθεμα είναι α­πό Χριστού υπέρ των αδελφών μου, των συγγενών μου κατά σάρκα» (Ρωμ. 9, 3).
Λέει ο αγ.Συμεών ο Νέος Θεολόγος επ΄αυτού:«Εκείνος προτιμά να χωρισθή τελείως από τον Χριστόν, δια να σωθής εσύ, κι εσύ λέ­γεις ότι θα το θεωρήση ατιμία αν θελήσω και προσπαθή­σω να γίνω κι εγώ όμοιός του;»

Οι αθεολογούντες θα σπεύσουν να μιλήσουν για μία ακόμη αντίφαση της Αγίας Γραφής αν συνυπολογίσουν και τα:
«ων εστιν Υμέναιος και Αλέξανδρος, ους παρέδωκα τω σατανά, ίνα παι­δευ­θώσι μη βλασφημείν.»
«τας δε βε­βή­λους κενοφωνίας πε­ρι­ΐστασο· επί πλείον γαρ προκό­ψουσιν ασε­βείας, και ο λόγος αυτών ως γάγγραινα νομήν έξει· ων εστιν Υμέναιος και Φι­λητός, οίτινες περί την αλήθειαν ηστόχη­σαν, λέγοντες την ανά­στα­σιν ήδη γεγονέναι, και ανατρέπουσι την τινων πίστιν.»

Διαβολοστέλνει κόσμο ο απόστολος,πρώην φαρισαίος, διώκτης των Χριστιανών και εκ των λιθοβολιστών του πρωτοδιακόνου Στεφάνου;
Ή μήπως ο Υμέναιος κι ο Αλέξανδρος είναι «χριστιανοί» που κηρύττουν ένα ψευτοευαγγέλιο του μυαλού τους και η αποκοπή τους από το εκκλησιαστικό σώμα ισοδυναμεί με παράδοση τους στην εξουσία του διαβόλου ώστε να μετανοήσουν αντιλαμβανόμενοι πού κατάντησαν;

Τι άλλο πρακτικό αποτέλεσμα,πέραν αυτού, μπορεί να έχει στη ζωή τού κάθε Υμέναιου ή Αλέξανδρου η απόφαση του αποστόλου;Μήπως να τους κυνηγούν οι χριστιανοί να τους κάψουν ή να μαζεύονται και να «προσεύχονται» να έρθουν συμφορές στους ίδιους και τις οικογένειες τους;
Είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοια αντίληψη στους ακολούθους τού Χριστού ο οποίος συγχωρούσε , ψυχορραγώντας μέσα σε μεγάλους πόνους,τους σταυρωτές Του;
Είναι δυνατόν να σημαίνουν κάτι τέτοιο τα αναθέματα ,τα οποία διαβάζονται λιγο πριν ή λίγο μετά την Θεία Λειτουργία ,για την συμμετοχή στην οποία είναι απαραίτητη η συμφιλίωση ακόμη και με όσους μάς αδικούν;

Εάν τα αναθέματα της Κυριακής της Ορθοδοξίας ήταν μια ιεροεξεταστική διαδικασία συλλογικών καταρών εναντίον των αντιφρονούντων,προσωπικά ομολογώ ευθαρσώς ότι δεν θέλω να έχω σχέση με τον φορέα που τις εκστομίζει.
Καθώς κάτι τέτοιο δεν γίνεται άπαξ και εν βρασμώ ψυχης αλλά επί αιώνες και με συναίσθηση του γεγονότος τουλάχιστον εκ μέρους των ιθυνόντων.

Ευτυχώς κάτι τέτοιο δεν ισχύει.
Ο άγιος Νεκτάριος λέγει: «Ο επίσκοπος οφείλει να εμμένη αείποτε (= υπό τις οποιεσδήποτε συνθήκες) εν ταις ηθικαίς του ιερού Ευαγγελίου αρχαίς»· και σημειώνει εμφαντικά: Τις ηθικές αυτές αρχές του Ευαγγελίου δεν έχει κανένας δικαίωμα να τις παραβαίνει ούτε «δήθεν λόγω δογματικών διαφορών».

«Αι δογματικαί διαφοραί ως αναγόμεναι προς μόνον το κεφάλαιον της πίστεως αφίενται ελεύθερον και απρόσβλητον το τής αγάπης κεφάλαιον· το δόγμα δεν καταπολεμεί την αγάπην».

Και : «Ο μη αγαπών τους ετεροδόξους επίσκοπος ο μη και υπέρ αυτών εργαζόμενος, από ψευδούς κινείται ζήλου και εστερημένος εστίν αγάπης· διότι όπου η αγάπη, εκεί και η αλήθεια και το φως, ο δε ψευδής ζήλος και η πεπλανημένη δόξα εξελέγχονται υπό του φωτός και της αγάπης και αποκρούονται» .

http://www.myriobiblos.gr/texts/greek/meletios_nektarios_2.html

Λόγια καθαρά και σταράτα.»

1 Commento

Archiviato in Uncategorized

Una risposta a “είναι τα αναθέματα κατάρες;

  1. ο διαγόρας ο μήλιος ανέφερε τον καϊρη ως παράδειγμα διώξεων. δεν μπορώ να φανταστώ ότι το παράδειγμα αυτό το συνδέει με την κυριακή της ορθοδοξίας. θα μπορούσε κανείς να αντιτείνει ότι οι διώξεις στο νεοελληνικό κράτος έγιναν υπό την επίδραση των ιδεών του κοραή περί κρατικής θρησκείας.
    ο Κοραής στα 1821 υπερθέματιζε στην λήψη κρατικών μέτρων κατά του προσηλυτισμού εκ μέρους δυτικών Εκκλησιών στο ελλαδικό κράτος. «Οι νόμοι μας δεν πρέπει να συγχωρώσιν εις κανένα να πλανά τους ομοθρήσκους μας, και να τους χωρίζη από την εκκλησίαν μας. Όστις από τους αποστόλους της Ρώμης τολμήση τουλοιπού να σύρη με απάτην εις την Εκκλησίαν του Γραικούς της Ανατολικής εκκλησίας, πρέπει να εξορίζεται αδυσωπήτως από την Ελλάδα» (Προλεγόμενα στους Αρχαίους Έλληνες συγγραφείς (Αριστοτέλους Πολιτικών τα Σωζόμενα, 1821), ΜΙΕΤ, τ. Β’, σ. 732) και

    «Εις το εξής Μοναστηριών μεν ανέγερσις δεν πρέπει ουδόλως να συγχωρήται εις αυτούς˙ εκκλησίας δε τινος νέας αν έχωσι χρείαν, ουδ΄ αυτή πρέπει να ανεγείρεται χωρίς την άδειαν των αρχόντων του Γραικικού πολιτεύματος» (Προλεγόμενα στους Αρχαίους Έλληνες συγγραφείς (Αριστοτέλους Πολιτικών τα Σωζόμενα, 1821), τ. Β’, σ. 733).

    Ο Κοραής είναι αυτός που προτείνει τη μισθοδοσία του κλήρου από το Δημόσιο: “να πληρώνονται από το δημόσιον εκάστης πόλεως οι κατά πόλεις ευρισκόμενοι λειτουργοί της θρησκείας” (Αριστοτέλους Πολιτικών τα Σωζόμενα, 1821) την υπαγωγή όλων των θρησκειών στο υπουργείο παιδείας και την εισαγωγή του μαθήματος της “κατήχησης της θρησκείας” (Σημειώσεις εις το προσωρινόν πολίτευμα της Ελλάδος του 1822 έτους (1822)).

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google photo

Stai commentando usando il tuo account Google. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...